Kies uit 50 Canonvensters de 5 meest spraakmakende, je favorieten, of de meest kunstzinnige. Het sluitstuk van de tentoonstelling #CanonAnno2020 is vanaf deze week te spelen bij @openluchtmuseum