Twee werelden in één wrak

Fragmenten uit een koloniaal verleden

In 2001 kwam in de netten van garnalenkotter Emmie net buiten de haven van Oudeschild (Texel) een mysterieuze houten kist naar boven, dik begroeid met zeepokken. De vissers lichtten de deksel en zagen stapels lange, ijzeren messen met een houten handvat. Sportduikers vonden kort daarna het bijbehorende wrak. Het bleek het wrak van een plantageschip dat in 1822 onderweg was naar de Nederlandse plantages in Zuid-Amerika maar bij Texel strandde en zonk.

In de tentoonstelling laten we het schrijnende contrast zien tussen het harde werk op het land en het rijke leven in de koloniale landhuizen. De collectie onderschrijft dat contrast. Kapmessen, kappa’s, hakken en schoppen voor gebruik op de plantages lagen tussen kisten vol rijk versierde serviezen, pijpen en sierbeslag om voor het luxe leven van de plantage-eigenaren. Tegenovergesteld van wat je zou verwachten, begint het verhaal in de tentoonstelling bij het slavernij verleden en duiken we op het einde pas onder water.

OPDRACHTGEVER

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Periode: 1 juli 2022 – 5 maart 2023
Jaar: 2022-2023
Locatie: Huis van Hilde, Castricum

huisvanhilde.nl

Fotografie: Mike Bink

Een schril contrast

Terwijl er in de koloniale landhuizen een luxe leven werd geleid, werkten de slaafgemaakten dag en nacht door op de plantages. In de tentoonstelling maken de objecten uit het scheepswrak deze twee uitersten zichtbaar.

Geanimeerde kinderlijn

Om het beladen onderwerp zorgvuldig maar eerlijk over te brengen zijn door de tentoonstelling speciale plaatsen ingericht voor kinderen. Met educatieve spelletjes en inzichtelijke animaties geven we ze de ernst van de situatie weer zonder ze nodeloos af te schrikken.

Tijdscapsule

Aan het einde van de tentoonstelling duiken we onder water. Bezoekers zien hoe de voorwerpen, die het verhaal vertellen van ons koloniaal verleden, jarenlang bewaard zijn gebleven in een scheepswrak op de zeebodem.