wAARDEvol

Een tentoonstelling over DE BODEM VAN NOORD-HOLLAND

De provincie Noord-Holland kent verschillende aardkundige monumenten, maar de kans is groot dat je er niet één kunt opnoemen, terwijl je er misschien wel bovenop woont. Het zijn elementen in het landschap die rond de IJstijd zijn ontstaan zoals stuwwallen, duingebieden en strandwallen. Aan deze onderbelichte aardkundige monumenten wordt een ode gebracht in de tentoonstelling wAARDEvol in het Huis van Hilde.

De gelaagde opbouw van de tentoonstellingsruimte voert je mee langs het ontstaan, de bedreiging en de bescherming van de monumenten aan de hand van prenten, reliëfkaarten (aanraken mag) en foto’s uit de Provinciale Atlas Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief. En voor wie het landschap graag zelf onder handen neemt is er een interactieve zandbak waar je met behulp van Augmented Reality direct ervaart wat een ingreep in het landschap voor gevolgen heeft.

OPDRACHTGEVER

NOORD-HOLLANDS ARCHIEF, HAARLEM

Periode: mei – september 2015
Locatie: Huis van Hilde, Castricum

www.huisvanhilde.nl

Fotografie: Mike Bink

“Zonder de eisen, wensen en het budget uit het oog te verliezen, ontwikkelden ze een verrassend tentoonstellingsconcept voor een ingewikkeld onderwerp. Met de unieke augmented reality sandbox als kers op de taart!”
Esther van Velden – Projectleider presentatie
Noord-Hollands Archief
Interactief landschap

Met deze interactieve zandbak kunnen bezoekers zelf ervaren wat de gevolgen zijn voor het landschap na het ontstaan van een stuwwal of periode van heftige regenval.