Steunpunt Erfgoed Noord-Holland

De rol van het Steunpunt op film

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland (ook wel Steunpunt Erfgoed Noord-Holland) biedt ondersteuning aan Noord-Hollandse gemeenten op het gebied van archeologisch onderzoek, monumentenzorg en herbestemmingsprojecten. Het geeft voorlichting en organiseert bijeenkomsten.

Het Steunpunt wilde graag met een film duidelijk maken wát het precies doet en hóe het dat doet. Synergique structureerde samen met het Steunpunt de inhoud van de film en verzorgde de scriptontwikkeling. Synergique produceerde de film, maakte de drone-beelden en verzorgde de animaties in de film.

OPDRACHTGEVER

STEUNPUNT ERFGOED
NOORD-HOLLAND

Jaar: 2018

www.steunpunterfgoednh.nl

Film met cases van het Steunpunt

De film laat drie cases zien waarin het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland projecten van dienst is geweest.

“Synergique weet beeld te maken van abstracte begrippen. Niet alleen wij waren bijzonder tevreden over wat onze samenwerking opleverde; we kregen ook veel lovend commentaar van derden”
YVETTE BURNIER / MONICA DÜTTING – STEUNPUNT MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE
Animaties

De verschillende cases die in de film worden gepresenteerd worden kort ingeleid met geanimeerde landkaarten en beelden ingebed in een dynamische versie van de huisstijl van het Steunpunt.

Beelden van Noord-Holland

De plekken die belangrijk zijn in de cases van het Steunpunt zijn gefilmd en de betrokkenen bij de cases zijn op locatie voor de film geïnterviewd.

Drone-beelden

Met een drone zijn beelden gemaakt van het Noord-Hollandse landschap dat zo’n belangrijke rol speelt in het werk van het Steunpunt.