Leven in Lagen

De mens in het Noord-Hollands landschap

In 2021 brengt Huis van Hilde een ode aan het Noord-Hollandse landschap. In de tentoonstelling wordt de ontstaansgeschiedenis van het landschap in verschillende lagen weergegeven en wordt de mens er weer in geplaatst. We gaan terug naar de alleroudste mens die zich zo’n 13.000 jaar geleden in het huidige Noord-Holland vestigde.

Centraal in de ruimte staat Aak, samen met zijn geitje. Aak laat zien hoe een kind er in de IJzertijd uit zou hebben gezien.

Hoe gingen de mensen door de eeuwen heen om met hun omgeving en welke sporen en verhalen zijn hier nog van over? In zeven tijdvakken en evenveel landschap-lagen loop je door de geschiedenis van Noord-Holland. Je komt erachter hoe het landschap in deze periode eruit zag en hoe de mens in dit landschap zijn leven leidde.

In het midden van de tentoonstelling vind je een spectaculair landschapsmeubel waarop een interactief landschapsspel gespeeld kan worden met onze mensfiguren en hun verschillende tijdsperiodes.

OPDRACHTGEVER

NOORD-HOLLANDS ARCHIEF

Periode: februari 2021 – mei 2022
Jaar: 2021
Locatie: Huis van Hilde, Castricum

huisvanhilde.nl

Fotografie: Synergique

Collectie

De collectie van Leven in Lagen wordt steeds gekoppeld aan het tijdsbestek waarin het gevonden is. Botten van een mammoet die 10.000 jaar geleden door de provincie liepen ontmoeten baardmankruiken uit de 11e eeuw.

Film 'Ode aan het Landschap'

Speciaal voor de tentoonstelling ontwikkelden we de film Ode aan het Landschap, die aan de hand van historische landkaarten en de realistische mensfiguren uit Huis van Hilde de geschiedenis van de Provincie Noord-Holland blootlegt.