Haarlemse Meesters in Wording & Kinder-Kunst-Route

Kunst voor en door kinderen in Haarlem

Al meer dan dertig jaar staat het eerste weekend van november in Haarlem in het teken van de Kunstlijn. Op zo’n honderdvijftig locaties is beeldende kunst te bekijken en er zijn open galerieroutes, exposities en allerlei andere culturele activiteiten. In 2018 is er een nieuw onderdeel van de Kunstlijn: de KinderKunstRoute. Met een doeboekje lopen kinderen en hun ouders langs zeven locaties waar ze worden uitgedaagd na te denken over wat kunst voor hen betekent.

De KinderKunstRoute begint bij Museum Haarlem, waar een speciale expositie te zien is. De expositie, Haarlemse Meesters in Wording, toont kunst van echte kunstenaars naast kunst van kinderen die onder hun leiding hebben gewerkt. Zo ging het ook in de Gouden Eeuw: kunstenaarsgezellen gingen in de leer bij een meesterschilder om het vak te leren. De gezellen van nu werkten met technieken uit allerlei disciplines van de beeldende kunst: van linoleum snijden tot keramiek kleien en van bezems beschilderen tot kunst uit afval creëren.

OPDRACHTGEVER

KUNSTLIJN HAARLEM

Periode: 31/10/2018 – 07/01/2019
Jaar: 2018/2019
Locatie: Museum Haarlem & Haarlem

www.museumhaarlem.nl
www.kunstlijnhaarlem.nl/kunstlijn/kinderkunstroute

Fotografie: Synergique

“De samenwerking met Synergique heb ik als heel prettig ervaren. Voor de KinderKunstRoute hebben zij het concept moeiteloos vertaald naar een goed beeldmerk en goede communicatie-middelen passend voor de doelgroep. ”
Janneke Vens – Coördinator Kunstlijn Haarlem
Tentoonstelling Haarlemse Meesters in Wording

In Museum Haarlem worden diverse werken van kinderen geëxposeerd samen met een kunstwerk van de kunstenaar die hen begeleidde. De kunstenaars die meededen met het project zijn: een Allegaartje (Lieke en Maartje), Hans Bossmann, Ap Esenbrink, Els Heemskerk, Paul van Marissing (Grafisch Atelier Haarlem) en Vera West.

Kunst voor en door kinderen

De kinderen maken zelf kunst onder leiding van gevestigde kunstenaars.

Doeboekjes bij de KinderKunstRoute

Bij de KinderKunstRoute hoort een doeboekje. De boekjes zijn verspreid op de locaties van de route en in Museum Haarlem. De opdrachten in het boekje moedigen kinderen aan om kunst te bekijken, erover na te denken en om zelf creatief te zijn.