Buiten de lijnen

Een cross-over tussen kunst en boek

Is het een boek? Of is het kunst? Deze vraag staat centraal bij de tentoonstelling Buiten de lijnen.

De expositie toont een selectie van de prachtige verzameling kunstenaarsboeken die een plaats kreeg in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland omdat de stad Haarlem sinds eeuwen veel aandacht heeft voor bijzondere grafische vormgeving. Het zijn boeken die door een kunstenaar zijn gemaakt, soms als uniek object of soms in zéér kleine oplage. De boeken zelf zijn het kunstobject.

Het lijnenspel dat in veel van de boeken een prominente rol speelt hebben we laten terugkeren in de zaal. Daarnaast hebben we gespeeld met de gelaagdheid en transparantie die in de meeste werken terugkomt, door semi-transparante vlaggendoeken achter elkaar te hangen en zo werken uit de kunstboeken opnieuw op te bouwen. Hiermee benadrukken we ook de hoogte van de prachtige Janskerk, de vlaggendoeken nodigen uit om omhoog te kijken. Ook het campagnebeeld is een hommage naar het werk van Alicja Werbachovska, de artiest wiens werk in deze tentoonstelling veelvuldig te bewonderen is.

OPDRACHTGEVER

NOORD-HOLLANDS ARCHIEF, HAARLEM
BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND

Periode: 22 september – 27 oktober 2017
Locatie: Noord-Hollands Archief, Janskerk, Haarlem

www.noord-hollandsarchief.nl

“Het ontwerp van Synergique en het tentoongestelde materiaal (kunstobjecten!) sloten perfect op elkaar aan, waardoor de expo zeker veel aan zeggingskracht gewonnen heeft. Vormgeving en inhoud gingen een wisselwerking aan. Goed aangevoeld!”
Anneke van den Bergh – Conservator oude boekerij en bijzondere collecties Noord-Hollands Archief
Beweging

De boeken komen het best tot hun recht als ze ‘gelezen’ worden. Als je ze openslaat of uitvouwt ontstaat er een nieuwe wereld, een nieuw lijnenspel of ontvouwt er zich een schaakspel voor je ogen. Om dit zichtbaar te maken hebben we korte teasers gemaakt waarin de geheimen van enkele boeken uit de doeken wordt gedaan.