FSI (Belangenbehartiger voor de Staatsmijnen) bestaat 100 jaar en ze vroegen ons daar een overzichtstentoonstelling voor te maken in @continium_discovery. In september en oktober te bekijken.