Een kijkje in de archiefstukken van het Aalmoezeniers weeshuis in Amsterdam. Minnen-boeken en proces-verbalen beschrijven het verhaal van de vondelingen en wezen uit het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw. In het voorjaar opent de tentoonstelling in het @stadsarchief